EUCPN European Crime Prevention Network - Home

Kaj je EUCPN?

Evropska mreža za preprečevanje kriminalitete (EUCPN) je bila prvič oblikovana 28.maja 2001 in ponovno ustanovljena 30. novembra 2009 na podlagi Sklepa Sveta. 
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:321:0044:
0046:SL:PDF

Seznam oseb za stike

Mreža združuje imenovane nacionalne predstavnike iz držav članic EU, namestnike predstavnikov in druge strokovnjake − praktike in akademike − s področja preprečevanja kriminalitete.

Osebe za stike pri EUCPN

 

 

Pozdravljeni na spletnih straneh EUCPN.

EUCPN (Evropska mreža za preprečevanje kriminalitete) je bila ustanovljena maja 2001 na podlagi Sklepa Sveta EU, da bi spodbujala dejavnosti preprečevanja kriminalitete v državah članicah EU in služila kot sredstvo za izmenjavo dobrih praks pri preprečevanju − zlasti klasične − kriminalitete. Zakonodaja, na podlagi katere je bila mreža ustanovljena, je bila razveljavljena, 30. novembra 2009 pa jo je nadomestil nov Sklep Sveta.

Ta spletna stran, ki jo upravlja EUCPN, v njenem imenu pa jo vzdržuje Združeno kraljestvo, prikazuje delo mreže in vsebuje informacije o preprečevanju kriminalitete in dejavnostih, ki državam članicam in drugim udeležencem s področja preprečevanja kriminalitete ponujajo učinkovite rešitve za preprečevanje in zmanjševanje stopnje kriminala.

Splošna vprašanja o EUCPN lahko naslovite na predsednika uprave g. EUCPN@ibz.eu.

Samo prva stran - Domača stran in stran O nas sta razpoložljivi v Slovenskem jeziku. Preostale strani so razpoložljive le v Angleškem jeziku.