EUCPN European Crime Prevention Network - Home

Wat is het EUCPN?

Het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN) is op 28 mei 2001 opgezet en op 30 november 2009 herbevestigd via een kaderbesluit.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2009:321:0044:
0046:NL:PDF

Contacten

Het netwerk bestaat uit een Nationaal Vertegenwoordiger voor iedere lidstaat van de EU, een plaatsvervanger en andere experts in criminaliteitspreventie, waaronder praktijkmensen en wetenschappers. Zij zijn de contactpersonen van het netwerk.

 

 

Welkom op de website van het EUCPN

Het EUCPN (European Crime Prevention Network) is in mei 2001 opgericht  op basis van  een EU kaderbesluit ter bevordering van de preventie van criminaliteit in de lidstaten van de EU, en dient als middel om goede praktijkvoorbeelden van criminaliteitspreventie te delen, in het bijzonder van veelvoorkomende criminaliteit.

Deze website van het EUCPN, die onder haar verantwoordelijkheid wordt onderhouden door het Verenigd Koninkrijk, laat het werk van het EUCPN zien en is een bron van informatie over onderwerpen en activiteiten op het gebied van criminaliteitspreventie. De website helpt de leden van het netwerk en anderen die met criminaliteitspreventie bezig zijn, om effectieve oplossingen te leveren, die criminaliteit voorkomen of verminderen.

Algemene vragen over het EUCPN kunnen gericht worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur - EUCPN@ibz.eu.  

Behalve de homepage en de pagina 'about us' is deze website alleen beschikbaar in de Engelse taal. Meer informatie in het Nederlands over criminaliteitspreventie is beschikbaar op www.hetccv.nl en www.besafe.be