EUCPN European Crime Prevention Network - Home

X’inhu l-EUCPN?

In-Network għall-Prevenzjoni tal-Kriminalita’ tal-Unjoni Ewropeja (EUCPN) ġie mwaqqf fit-28 ta’ Mejju 2001 u ristabbilit fit-30 ta’ Novembru 2009 permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill tal-UE.

Lista ta’ Kuntatti

In-Network jikkonsisti billi kull Stat Membru tal-UE jinnomina fih Rappeżentant Nazzjonali flimkien ma’ sostitut tiegħu kif ukoll esperti, riċerkaturi u akkademiċi oħra fil-qasam tal-prevenzjoni tal-kriminalita’.

http://www.eucpn.org/
contact/index.asp

Dawn huma l-punti ta’ kuntatt ta’ dan in-Network.

 

 

L-EUCPN (In-Network Dwar il-Prevenzjoni tal-Kriminalita’ fl-Unjoni Ewropeja) ġiet imwaqqfa f’Mejju 2001 b’deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja bil-għan li tippromwovi attivitajiet ta’ prevenzjoni fil-kriminalita’ u tipprovdi mezzi li jservu sabiex l-aħjar ħidma fil-prevenzjoni tal-kriminalita’, l-aktar dik tradizzjonali, tiġi mqassma bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropeja.  Il-leġislazzjoni li stabbiliet l-EUCPN ġiet imħassra u mibdula b’deċiżjoni ġdida tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja tat-30 ta’ Novembru 2009. 

Dan is-sit elettroniku li huwa operat mill-EUCPN u miżmum mir-Renju Unit għan-nom tal-EUCPN, juri x-xogħol tal-EUCPN u jipprovdi sorsi ta’ informazzjoni fil-materja tal-prevenzjoni tal-kriminalita’ u dan bil-għan li jkun jista’ jservi ta’ għajununa kemm lill-membri ta’ dan in-network kif ukoll lir-riċerkaturi fuq il-prevenzjoni tal-kriminalita’ interessati li jagħtu sehem biex jiġu stabbiliti soluzzjonijiet effettivi sabiex titrażżan il-kriminalita’.

Talbiet ġenerali dwar l-EUCPN għandhom jiġu indirizzati lill-President tal-Bord – EUCPN@ibz.eu.

Il-kumplament tas-sit elettroniku apparti dak misjub fuq il-paġna “Home” u l-paġna “About us” huwa miktub bil-lingwa Ingliża.  Madanakollu, aktar informazzjoni fuq l-EUCPN tinstab f’web-link (i); u web-link (ii).